برگزاری امتحانات نوبت دوم

۱۳۹۵-۰۳-۰۹ سرپرستی 0

امتحانات نوبت دوم مدارس مجتمع آموزشی جمهوری اسلامی ایران در کویت در حال برگزاری می باشد. این امتحانات از مورخ ۱۳۹۵/۳/۳ شروع و تا مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۷ ادامه خواهد یافت.

1 2